12-04-2018 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 april 2018, aanvang: 20.00 uur.
Recreatieruimte van zwembad De Bongerd te Wageningen.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Rijn-insignes aan jubilarissen
  Pauze
 • Notulen ALV 23 maart 2017
 • Jaarverslagen 2017
 • Financieel Jaarverslag incl. verslag Financiële commissie
 • Bestuur/commissiebenoemingen:
  nieuwe voorzitter dagelijks bestuur per 01-01-2019
  nieuwe penningmeester dagelijks bestuur per 01-01-2019
  vice voorzitter dagelijks bestuur
  extra persoon ledenadministratie
  nieuw lid financiële commissie
 • Informatie Stichting Vrienden van De Rijn
 • “Zo zijn onze manieren”
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen ALV 23 maart 2017
Notulen ALV 11 januari 2018
Jaarverslag bestuur 2017
Jaarverslag waterpolo 2017

Het financieël jaarverslag 2017 is op te vragen bij het bestuur via bestuur@de-rijn.nl