Lidmaatschap en contributie WZ&PC De Rijn

 

 

Contributiebedragen 2023 (vastgesteld in de ALV van 13 april 2023)

Leden
Omschrijving  Jaarbedrag  Termijnbedrag (11x)
  2024 2024
Zwemopleiding ABC

€ 426,05

€ 38,73

Waterpolo/wedstrijdzwemmen onder de 12 jaar

€ 417,12

€ 37,92

Waterpolo/wedstrijdzwemmen boven de 12 jaar

€ 450,52

€ 40,96

Waterpolo/wedstrijdzwemmen 4e lid gezin € 0 € 0
Masters/studenten *

€ 225,26

€ 20.48

Donateurs WZ&PC De Rijn € 35

Startvergunningen KNZB (incasso in de maand maart/april)

Leden onder de 12 jaar € 4,56
Leden boven de 12 jaar € 44,05

Let op!
De contributie wordt geïncasseerd in 11 termijnen. In de maand juli vind er geen incasso plaats.
In de maand februari/maart wordt naast de contributie, ook de bijdrage voor het startnummer KNZB geïncasseerd.

* Let op masters/studenten betreft een alleen trainingslidmaatschap en houdt in dat er één maal een avondtraining mag worden getraind bij het zwemmen/waterpolo of de ochtendtrainingen bij het wedstrijdzwemmen. Wanneer masters/studenten ook deelnemen aan wedstrijden voor onze vereniging, dan kan dit alleen via een volledig lidmaatschap.

Startnummer competitieleden
De bijdrage voor het startnummer wordt in februari/maart geïncasseerd. Deze kosten worden door de KNZB in rekening gebracht. Ook als je slechts één maand van een kalenderjaar gebruik maakt van de startvergunning, brengt de KNZB het volledige bedrag in rekening.

Inleggeld leskinderen
Het inleggeld bedraagt € 15. Voor leskinderen dient dit voldaan te worden, voordat ze kunnen worden ingeschreven. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL81 INGB 0001 5903 32 t.n.v. ledenadministratie De Rijn met vermelding van naam en adres.

Opzeggen lidmaatschap
Tenslotte nog een mededeling m.b.t. opzegging van het lidmaatschap. Dit dient altijd per e-mail te gebeuren vóór de 15e van de laatste lidmaatschapsmaand. Het e-mailadres is: ledenadministratie@de-rijn.nl t.a.v. Jurrïen van Oeveren.