Lidmaatschap en contributie WZ&PC De Rijn

Contributiebedragen 2018

Leden
Omschrijving  Jaarbedrag  Termijnbedrag (11x)
  2018 2018
Zwemopleiding ABC € 393 € 35,73
Waterpolo/wedstrijdzwemmen onder de 12 jaar € 384,78 € 34,98
Waterpolo/wedstrijdzwemmen boven de 12 jaar € 415,58 € 37,78
Waterpolo/wedstrijdzwemmen 4e lid gezin € 0 € 0
Masters/studenten € 207,79 € 18,89
Donateurs WZ&PC De Rijn € 35
Startvergunningen KNZB (incasso in de maand februari)
Leden onder de 12 jaar € 3,75
Leden boven de 12 jaar € 36,25

Let op!
De contributie wordt geïncasseerd in 11 termijnen. In de maand juli vind er geen incasso plaats.
In de maand februari wordt naast de contributie, ook de bijdrage voor het startnummer KNZB geïncasseerd.

Startnummer competitieleden
De bijdrage voor het startnummer wordt in februari geïncasseerd. Deze kosten worden door de KNZB in rekening gebracht. Ook als je slechts één maand van een kalenderjaar gebruik maakt van de startvergunning, brengt de KNZB het volledige bedrag in rekening.

Inleggeld leskinderen
Het inleggeld bedraagt € 15. Voor leskinderen dient dit voldaan te worden, voordat ze kunnen worden ingeschreven. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL81 INGB 0001 5903 32 t.n.v. ledenadministratie De Rijn met vermelding van naam en adres.

Opzeggen lidmaatschap
Tenslotte nog een mededeling m.b.t. opzegging van het lidmaatschap. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren vóór de 15e van de laatste lidmaatschapsmaand. De afmelding mag ook per e-mail: nicocoos@hotmail.com t.a.v. Coos van der Poel-Melkert.

Postadres ledenadministratie:

WZ&PC De Rijn Ledenadministratie
t.a.v. mevrouw C. van der Poel-Melkert
Hooilandplein 23
6708 RT WAGENINGEN
T: 0317-421528