Wachtlijst

 

De wachtlijst is bestemd voor kinderen die nog moeten beginnen met leren zwemmen. Een kind kan opgegeven worden wanneer het de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt. Kinderen die al diploma A of B hebben kunnen, na overleg, direct  instromen voor diploma B of C. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hilda Havinga (0317-420652).  Ook kinderen die elders zwemles hebben gehad kunnen, wanneer er plek is direct instromen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hilda Havinga (06 24 77 66 96). 

Hoe lang duurt het nog?

Na inschrijving van uw zoon/dochter bij de zwemschool “De Rijn” ontvangt u een bevestiging. Hierin staat ook het inschrijfnummer.  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de wachttijd variëren. Pas als de kinderen die nu zwemles hebben kunnen doorschuiven naar het diepe bad, is er weer ruimte om nieuwe kinderen aan te nemen. Er moet dan ruimte zijn in het diepe bad en de kinderen moeten voldoende zwemvaardigheden hebben om door te kunnen. Op dit moment staan er ruim 20 kinderen voor de ABC opleiding en 10 kinderen bij de Superspetters lesmethode op de wachtlijst. De wachttijd is nu (juni 2023) zo’n 8 a 9 maanden.

Overzicht

Op het overzicht kunt u zien hoeveel kinderen er nog vóór uw kind op de wachtlijst staan.

Streven is om aan het eind van elke maand de wachtlijst bij te werken: nieuwe kinderen worden toegevoegd (de hoogste nummers) en van de kinderen bovenaan (de laagste nummers) kan bij een aantal de begindatum worden ingevuld. Normaal gesproken worden in de maanden juni, juli en augustus geen nieuwe kinderen aangenomen vanwege de zomervakantie.  

 

Bellen

Heeft u toch nog vragen over de wachtlijst die hier niet beantwoord worden, wilt u ons dan mailen: Zwemopleiding@de-rijn.nl .