RWPS gevolgd door drie jeugdleden

Vanaf september j.l. trainen drie jeugdleden bij de Regionale Waterpolo School in Amersfoort. Elke zondagochtend van 08.00 uur tot 10.00 uur. Dat betekent om 07.00 uur vertrek uit Wageningen om op tijd te zijn voor de landtraining, iets voor 08.00 uur.

waterpolo - RWPS gevolgd door 3 jeugdleden

Kaj Folkerts, die een aantal seizoenen ook deze trainingen volgde, mag nu niet meer. Dit komt doordat er geen extra training is voor jeugd onder de 17 jaar. Maar Kaj traint bij onze vereniging naast de waterpolotrainingen ook bij het wedstrijdzwemmen, een prima combi.

Marlijn Moene (2009) heeft twee seizoenen geleden meegetraind in Amersfoort. Dit kan Marlijn zeker aan, echter naast haar waterpolo en zwemmen steekt ze ook tijd in haar damsport. Voor het dammen reist ze ook de wereld over, daarom is deze training teveel van het goede.

Tariq van Laar en Csongor Bartfai waren vorig seizoen ook al elke zondag in Amersfoort, zo ook dit seizoen weer. Renné Sato, jaargang 2010 is daar dit seizoen aan toegevoegd.

Naast deze trainingen zijn dit seizoen Tariq en Csongor aanwezig geweest bij de testdagen van de KNZB. Helaas is Csongor(2009) nu niet uitgenodigd om in Zeist te komen trainen, wie weet nog na de winterstop of volgend seizoen. Csongor traint ook 1x per week bij RTC (Regionaal talenten Centrum) in Ede.

Tariq (2009) is net als vorig seizoen wel uitgenodigd. Om bij Jong Oranje te komen, zal hij zich moeten meten met jongens uit jaargang 2008. Voordeel van Tariq is, dat hij linkshandig is, daar zijn er minder van dan rechtshandigen.

Alle drie de jongens, veel succes met ontwikkelen in de waterpolo sport!

Update incasso

Beste leden,
Gezien deze onzekere en moeilijke tijd heeft het bestuur ervoor gekozen om, zoals weergegeven in de nieuwsbrief van vorige week, een positief resultaat over het boekjaar 2020 alvast terug te geven aan onze leden. Dit zal gebeuren door het niet incasseren van de contributie over de maand maart 2021. Tevens willen wij hierbij als bestuur ook aangeven dat de bijdrage voor de startvergunningen van de KNZB, welke normaliter worden geïncasseerd in de maand februari, zal worden doorgeschoven naar de maand april 2021. 
Dat betekent dat in april 2021 naast de reguliere contributie van die maand, dan ook de startvergunningen zullen worden geïncasseerd. De bedragen voor de startvergunningen zijn als volgt: onder de 12 jaar € 3,95 en boven de 12 jaar € 38,24. Deze kosten worden éénmalig in 2021 geïncasseerd.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Kevin van Wijk, via het e-mailadres: bestuur@de-rijn.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

WZ&PC De Rijn

In memoriam Truus Pellen

Truus Pellen – de Vos overleden.

Op 21 februari j.l. is na een kort ziekbed overleden mevrouw Truus Pellen- de Vos . Ze werd  94 jaar.

Waarschijnlijk zijn er nu nog een aantal mensen bij onze vereniging die haar gekend hebben.

Met de woorden : “Ik doop u ”de Kribbebijter”, ik wens u toe een ontmoetingscentrum te zijn voor de Wageningse Zwem-en Poloclub”, werd de clubvlag van het naambord gehaald.

Begin jaren zeventig werd clubhuis de Kribbebijter geopend op het terrein van het toenmalige buitenzwembad in Wageningen. Jaren daarvoor was het penningmeester mw. Truus Pellen-de Vos die de eerste centen opzij zette om tot verwezenlijking van dat clubhuis te komen.

Onze vereniging huurde het oude clubhuis van het Sportfondsenbad die het toenmalige theehuis -restaurant niet meer rendabel kon krijgen c.q. houden. Naast het functioneren als clubhuis had de vereniging echter ook de taak op haar genomen om het restaurant gedurende het zomerseizoen te exploiteren.  Beslist geen makkelijke opgave. Maar het lukte om ‘personeel” bij elkaar te krijgen. Moeders, vaders en leden van de vereniging waren bereid om per toerbeurt ijs, dranken en versnaperingen te verkopen.

Niet alleen werden er vergaderingen, maar ook kaart avonden gehouden. Ook werden na afloop van wedstrijden tegenstanders uitgenodigd in het clubhuis voor een drankje.

De naam van ons clubhuis “Kribbebijter” komt van een oud schip. Het is een schip dat op eigen kracht de rivier opvoer. Gebruikmakend van de neer achter de kribben kon het schip, tussen deze kribben varend, de stroom overwinnen.

Namens de familie van mw. Truus Pellen-de Vos

Oudjaarsborrel 2019

Hallo allemaal,

Namens het bestuur willen wij alle leden uitnodigen voor een oudjaarsborrel in ons clubhuis. Deze borrel zal zijn op zaterdag 28 december 2019 vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur. Het bestuur zal zorgen voor het eerste drankje en een versnapering tijdens de borrel.

Ter informatie, de oudjaarsborrel zal wederom dit jaar samenvallen met het ophaalmoment voor de oliebollenactie, idem in ons clubhuis.

Namens het bestuur,

Kevin van Wijk

Afsluiting seizoen 2018/2019 van E team

Op een zonnige zondag middag  eind september sloot het grootste gedeelte van het E team waterpolo het seizoen af met een landtraining/samenwerkingstraining  o.l.v. Guido Soeteman en Bas Koné , de zgn. Goaltrainers. Ruim een uur lang oefeningen, opdrachten uitvoeren waaronder zeker het aspect samenwerken naar voren kwam. Geweldig om te zien hoe de meeste kinderen oog voor elkaar hadden. Allereerst werd gevraagd om in team verband naar de overkant te komen. Daarbij mochten de kinderen elkaar helpen en aanmoedigen. Klim, klauter, hang werk. Een zware klus soms, maar het lukte alle kinderen aan de overkant van de houten constructie te komen. Moeilijker dan via de weg door t water voor de zwemmers/waterpoloërs. Verder kwamen er spelletjes aan bod die te maken hadden met stabiliteit, uitdaging, balans en weerbaarheid. Een leuke leerschool.

Afsluiting van het seizoen e team 2018/2019

Aan het einde van het uur nog even wat rauwkost zoals paprika, komkommer en snoeptomaten. Ook nog wat te drinken, had de groep zeker verdiend. Op de foto de groep aan t proberen op één been te staan, naar voren te buigen, zover mogelijk en toch als team blijven staan. Nou, dat lukte heel goed!! Chapeau.