In memoriam Truus Pellen

Truus Pellen – de Vos overleden.

Op 21 februari j.l. is na een kort ziekbed overleden mevrouw Truus Pellen- de Vos . Ze werd  94 jaar.

Waarschijnlijk zijn er nu nog een aantal mensen bij onze vereniging die haar gekend hebben.

Met de woorden : “Ik doop u ”de Kribbebijter”, ik wens u toe een ontmoetingscentrum te zijn voor de Wageningse Zwem-en Poloclub”, werd de clubvlag van het naambord gehaald.

Begin jaren zeventig werd clubhuis de Kribbebijter geopend op het terrein van het toenmalige buitenzwembad in Wageningen. Jaren daarvoor was het penningmeester mw. Truus Pellen-de Vos die de eerste centen opzij zette om tot verwezenlijking van dat clubhuis te komen.

Onze vereniging huurde het oude clubhuis van het Sportfondsenbad die het toenmalige theehuis -restaurant niet meer rendabel kon krijgen c.q. houden. Naast het functioneren als clubhuis had de vereniging echter ook de taak op haar genomen om het restaurant gedurende het zomerseizoen te exploiteren.  Beslist geen makkelijke opgave. Maar het lukte om ‘personeel” bij elkaar te krijgen. Moeders, vaders en leden van de vereniging waren bereid om per toerbeurt ijs, dranken en versnaperingen te verkopen.

Niet alleen werden er vergaderingen, maar ook kaart avonden gehouden. Ook werden na afloop van wedstrijden tegenstanders uitgenodigd in het clubhuis voor een drankje.

De naam van ons clubhuis “Kribbebijter” komt van een oud schip. Het is een schip dat op eigen kracht de rivier opvoer. Gebruikmakend van de neer achter de kribben kon het schip, tussen deze kribben varend, de stroom overwinnen.

Namens de familie van mw. Truus Pellen-de Vos

Algemene Ledenvergadering 19-03-2020

20-02-2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020, aanvang: 20.00 uur locatie Clubhuis De Kribbebijter te Wageningen.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Rijn-insignes aan jubilarissen
 • Presentatie (onder voorbehoud)
 • Notulen 21 maart 2019
 • Jaarverslagen 2019
  Pauze
 • Financieel jaarverslag 2019 incl. verslag kascommissie
 • Begroting 2021
 • Bestuur/commissiebenoemingen
 • Informatie Stichting Vrienden van De Rijn
 • Informatie ten aanzien van facebook en de website
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen 21 maart 2019
Jaarverslag De Rijn 2019

Het financieël jaarverslag 2019 is op te vragen bij het bestuur via bestuur@de-rijn.nl

Oudjaarsborrel 2019

Hallo allemaal,

Namens het bestuur willen wij alle leden uitnodigen voor een oudjaarsborrel in ons clubhuis. Deze borrel zal zijn op zaterdag 28 december 2019 vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur. Het bestuur zal zorgen voor het eerste drankje en een versnapering tijdens de borrel.

Ter informatie, de oudjaarsborrel zal wederom dit jaar samenvallen met het ophaalmoment voor de oliebollenactie, idem in ons clubhuis.

Namens het bestuur,

Kevin van Wijk

Afsluiting seizoen 2018/2019 van E team

Op een zonnige zondag middag  eind september sloot het grootste gedeelte van het E team waterpolo het seizoen af met een landtraining/samenwerkingstraining  o.l.v. Guido Soeteman en Bas Koné , de zgn. Goaltrainers. Ruim een uur lang oefeningen, opdrachten uitvoeren waaronder zeker het aspect samenwerken naar voren kwam. Geweldig om te zien hoe de meeste kinderen oog voor elkaar hadden. Allereerst werd gevraagd om in team verband naar de overkant te komen. Daarbij mochten de kinderen elkaar helpen en aanmoedigen. Klim, klauter, hang werk. Een zware klus soms, maar het lukte alle kinderen aan de overkant van de houten constructie te komen. Moeilijker dan via de weg door t water voor de zwemmers/waterpoloërs. Verder kwamen er spelletjes aan bod die te maken hadden met stabiliteit, uitdaging, balans en weerbaarheid. Een leuke leerschool.

Afsluiting van het seizoen e team 2018/2019

Aan het einde van het uur nog even wat rauwkost zoals paprika, komkommer en snoeptomaten. Ook nog wat te drinken, had de groep zeker verdiend. Op de foto de groep aan t proberen op één been te staan, naar voren te buigen, zover mogelijk en toch als team blijven staan. Nou, dat lukte heel goed!! Chapeau.

Minipolo in Arnhem

Op zaterdag 12 oktober j.l. deed de jongste groep waterpoloërs/sters mee aan het minipolo toernooi in Arnhem bij vereniging ENC. Voor sommigen was dit de vuurdoop wat mini polotoernooi betreft. Best wel spannend. Omdat er een aantal gevraagde kinderen niet kon en we als vereniging toch graag naar zo’n toernooi gaan( al doende leert men) had ondergetekende de broertjes Mike en Quinten gevraagd om het team te voorzien van een wissel. Wel zo fijn. Hun zus Izzie zwemt/polo’t in de SK opleiding. De twee boys zijn 6 jaar en zwemmen bij diploma C. Jammer was dat Quinten niet mee kon doen omdat hij de dinsdag ervoor viel tijdens zwemles , een scheurtje onder de lip had en helaas niet mocht zwemmen. 

Minipolo

Ook voor Milan Overbeeke zo’n eerste toernooi, hij is net gestart in de SK opleiding .De meeste kinderen vonden het spannend , maar éénmaal in het water gingen ze los. Qua centimeters verloren we dik van ENC, twee turven hoger, maar dat mocht de pret niet drukken. De tweede wedstrijd verliep gesmeerd. Met echt mooi samenspel (de bal t werk laten doen) speelde De Rijn een hele leuke wedstrijd. Met een zakje versnaperingen en een medaille gingen we voldaan naar Wageningen terug. Zelfs voor Quinten die thuis moest blijven mochten we een medaille mee naar Wageningen nemen.

Kringtrainingen RWPS

De RWPS staat voor regionale waterpolo(opleidings) school. Jaarlijks volgt een aantal kinderen onder de 11, 13 en 15 jaar deze trainingen. Uiteraard zul je aardig waterpolo capabel moeten zijn, de tijd ervoor willen opofferen, leergierig zijn en inzet tonen. Soms zijn de tijden erg vroeg op de zondag ochtenden, om 07.15 uur paraat staan in Ede. Dit geldt voor de groep onder de 13 en 15 jaar jongens. Dat vergt discipline, doorzettingsvermogen en het vermogen om zaterdags niet laat naar bed te gaan en zondags erg vroeg uit de veren.

Tariq (l) en Csongor (r) op de foto met Vivian Sevenich, international . Vivian was als extra trainster in Arnhem , samen met haar zus Elsemiek.

In de groep onder de 11 jaar zijn Tariq en Csongor vertegenwoordigd. Ze doen mee voor het 2e seizoen. Ze leren daar veel, nog meer dan bij de De Rijn trainingen. Allebei willen ze graag leren en beter worden. Bij de groep onder de 13 jaar is Kaj Folkerts voor het 2e seizoen aanwezig. Ook voor hem knap dat hij elke zondag ruim voor 07.00 uur uit huis vertrekt. Chapeau!

Hiha.

Oudjaarsborrel

Het bestuur wil dit jaar een oudjaarsborrel houden in plaats van een nieuwjaarsreceptie begin 2019. Deze oudjaarsborrel willen wij samen laten vallen met het ophaalmoment voor de oliebollenactie, die vorige week in gang is gezet door Charlotte Roodbeen en Jolanda Eimers.
Het ophaalmoment is van 16.00 uur tot 18.00 uur op zaterdag 29 december in de clubruimte en wij willen dezelfde tijden dus aanhouden voor de oudjaarsborrel.

Einde lotenverkoop Grote Clubactie 2018!

Beste Leden van de Rijn,

Vanaf 16 september hebben vele van jullie je best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Ook De Rijn doet weer mee aan de Grote Clubactie. Van de opbrengst van de verkoop van de loten gaat 80 % naar de vereniging.

Met de opbrengst, die voor een club van onze grootte al snel kan oplopen tot duizenden euro’s, kunnen we leuke evenementen financieel ondersteunen voor alle afdelingen. We willen er graag een succes van maken en daar hebben we een ieders hulp bij nodig.

Voor de leden met hart voor onze club die de loten verkocht hebben, hebben wij ook een aanmoediging premie. Zij ontvangen voor elk verkocht lot ook een aandeel van € 0,50. Vergeet niet om je bankrekeningnummer op het lotenboekje te zetten of door te geven aan ons (jeimers43@gmail.com of croodbeen@hotmail.com).

Op dit moment zijn er 345 loten verkocht. Dit heeft een waarde van € 828,00 euro.

Nr. Verkoper Loten
1 Laura Vullings 47
2 Anne Timmerman 43
3 Trijnie van Dijk 34
4 Lieke van Gool 26
5 Romy Hovestad 26
6 Sytze Andrea 21
7 Marjan van Tatenhove 20
8 Charlotte Roodbeen 16
9 Yara Hovestad 15
10 Hendrik Jan van de Linden 15

 

Aan alles komt echter een eind ook zo aan de verkoop van loten, daarom kunnen jullie tot en met vrijdag 2 november de loten inleveren. Charlotte Roodbeen en Jolanda Eimers zullen vrijdag 2 november van 18.15 tot 19.30 uur in de hal van het zwembad zitten. Voor de senioren zal Charlotte ’s avonds in het clubhuis aanwezig zijn.

Na het verwerken van de administratie wordt het verdiende bedrag overgemaakt.

Vanaf deze plaats alvast onze dank voor het meewerken aan deze actie.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Roodbeen en Jolanda Eimers