04-12-217

Oliebollentoernooi! 

Het inmiddels befaamde  Oliebollentoernooi vindt dit jaar plaats aansluitend op de nieuwjaarsreceptie!

Vrijdag 5 januari 2018

19:30 in ons eigen thuis bad

Wij zien jullie aanmelding graag uiterlijk 25 december tegemoet via aetimmerman@icloud.com , let op opgegeven is opgegeven!

Zie hier de uitnodiging! 

Winnaars sponsorzwemmen 2018

Op dinsdagavond 15 mei was de uitreiking van de prijzen voor het sponsorzwemmen.
De winnaars waren:
ABC ondiepe bad – 2 x meest geld opgehaald:
Kiki Klasen
Olivia van de Weerd
ABC diepe bad – meeste geld:
Hidde Raak
ABC diepe bad – meeste baantjes:
Lis Toonen
Swimkick – meeste geld:
Levy de Rijke
Swimkick – meeste baantjes:
Tariq van Laar
Zwemmen en waterpolo t/m 12 jaar – meeste geld:
Einar Folkerts
Zwemmen en waterpolo t/m 12 jaar – meeste baantjes:
Kaj Folkerts

Als iedereen heeft betaald en met aftrek van de onkosten bedraagt de opbrengst ongeveer 1800 euro.

 

Einde seizoen waterpolo E

Een waterpoloseizoen is wat sneller afgerond dan een zwemcompetitie. Er zijn uitzonderingen voor teams van verenigingen die nog naar een NK gaan. Dat vindt in juni plaats. Maar het E team van De Rijn kinderen onder de 11 jaar is  klaar met haar 20 wedstrijden. Eén wedstrijd is niet gespeeld omdat een tegenstander niet genoeg spelers op de been kon brengen en dus niet naar Wageningen kwam. Met deze wedstrijden gespeeld zijn we op een zeer fraaie 2plaats in de ranglijst geëindigd. Mooie prestatie van Anique, Duncan, Amber, Veerle, Wies, Kiara, Tariq, Kaj , Einar, Esmee, en de invallers Marieke, Ruben en Csongor.

In aanvang seizoen 2017 trainde ik een groep kinderen en hoopte dat er in elk geval in het water een team gevormd wordt in de loop van het seizoen. Volgens mij is dat best gelukt. Jammer is dan ook weer aan het einde van een seizoen dat kinderen door moeten naar een volgende leeftijdsgroep. Onze vereniging is net niet groot genoeg dat een team jaarlijks met elkaar kan blijven spelen. Dat is jammer, maar dat is nu éénmaal een feit.

Een klein aantal blijft dan bij het E team, die in 2008 of later geboren zijn. De jongens Tariq, Ruben en Csongor mogen nog twee jaar poloën in dit E team, Duncan nog één jaar. Marieke mag ook nog een seizoen invallen wanneer ze dat wil . Ze kunnen nu al aardig wat, hopelijk zet de lijn zich positief voort. Uiteraard ook hun prestaties bij het wedstrijdzwemmen.  Het lijkt het erop dat er genoeg kinderen zijn om weer een E team te vormen. Binnenkort zal er een informatie avond zijn met ouders en kinderen om te inventariseren.

Na de laatste wedstrijd op zondag 22 april j.l kregen de kinderen het beloofde ijsje van ondergetekende.  Voor de ouders was er nog een fris, ijsje, bier of wijntje. Dronken konden ze niet worden, er was in huize Havinga/van Amersfoort nog restant over van de verjaardag van ondergetekende.  Zij had ook bedacht dat iedereen welkom was op tarthorst 445, onder de carport. Echtgenoot Peter werd even verrast door het onverwachte bezoek, maar paste zich wonderwel aan. Heel rap wat tafels en stoelen vanuit de achtertuin naar voor en geen persoon hoefde nat te regenen. Onweer dreigde , maar daar bleef het ook bij. 

In principe gaan alle kinderen door met polo en /of zwemmen . Alleen Wies gaat zich storten op de sport turnen. Wies zal daar net zo gezellig sociaal zijn zo als ze bij ons aanwezig was. Bedankt Wies !!

Een aantal kinderen zal nog even flink moeten trainen om in goede vorm te zijn tijdens het Nederlands Kampioenschap waterpolo voor kinderen geboren in jaargang 2009 en later.

Tariq, Ruben en Csongor zijn kinderen die daar aan deelnemen, zij hebben competitie ervaring. Bjorn, Britt en  Renske hebben minipolo ervaring en tijdens de polo ochtenden van de Swimkick Opleiding. Benjamin heeft minipolo ervaring, is sterk , kan goed zwemmen , maar twijfelt nog aan zijn deelname. Er worden op zeer korte termijn nog één of twee kinderen gevraagd om of mee te gaan of als reserve oproepbaar zijn.Het De Rijn F team speelt  op zaterdag 9 en zondag 10 juni in het gloednieuwe bad in Amersfoort. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen, hoe sterk de anderen zijn. Eén ding is zeker, het zal een bijzondere ervaring zijn om er aan deel te nemen. En krijgen we de eerste dag flink doelpunten ( maar dan moeten ze wel langs Tariq!) om de oren , dan spelen we zondags wat meer op gelijkwaardig niveau. Elk team speelt sowieso kruisfinales.

Jullie lezen ervan in de volgende digitale badkuip.

Het E team had een zware klus om Hilda het water in te krijgen. Iska had niet zo’n puf om zich te laten dopen . Wat een keurige kinderen van dat E team, dat ze Iska’s uitspraak respecteerden en haar ook droog lieten aan de badrand. Chapeau kinderen, code Blauw!

 

Hiha.

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 26-04-2018

12-04-2018 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 april 2018, aanvang: 20.00 uur.
Recreatieruimte van zwembad De Bongerd te Wageningen.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Rijn-insignes aan jubilarissen
  Pauze
 • Notulen ALV 23 maart 2017
 • Jaarverslagen 2017
 • Financieel Jaarverslag incl. verslag Financiële commissie
 • Bestuur/commissiebenoemingen:
  nieuwe voorzitter dagelijks bestuur per 01-01-2019
  nieuwe penningmeester dagelijks bestuur per 01-01-2019
  vice voorzitter dagelijks bestuur
  extra persoon ledenadministratie
  nieuw lid financiële commissie
 • Informatie Stichting Vrienden van De Rijn
 • “Zo zijn onze manieren”
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen ALV 23 maart 2017
Notulen ALV 11 januari 2018
Jaarverslag bestuur 2017
Jaarverslag waterpolo 2017

Het financieël jaarverslag 2017 is op te vragen bij het bestuur via bestuur@de-rijn.nl

 

Voorzitter en penningmeester gezocht!

Vacature voorzitter m/v

We zijn inmiddels al een eind op weg in 2018 en aan het einde van dit jaar zullen onze huidige voorzitter (Nico van der Poel) en onze penningmeester (Kevin van Wijk) gaan aftreden. Voor onze voorzitter is dit het einde van zijn termijn en hij zal niet meer herkiesbaar zijn. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en de vele actieve leden, vorm willen gaan geven aan het beleid van onze vereniging. We zijn op zoek naar mensen met goede communicatie vaardigheden, die besluitvaardig zijn, beschikken over inlevingsvermogen, affiniteit hebben met sport in het algemeen en waterpolo/zwemmen/les-zwemmen in het bijzonder en zicht kunnen houden op het reilen en zeilen van de hele vereniging.

De gemiddelde tijdsbesteding zal ongeveer 2 tot 4 uur per week zijn en maandelijks is er in de avond een bestuursvergadering.
Bij interesse, nodigen wij iedereen uit contact op te nemen met het bestuur. Dat kan per e-mail: bestuur@de-rijn.nl of via de volgende telefoonnummers: 0317-421528 (Nico van der Poel) of 06-20147657 (Kevin van Wijk).

Binnen onze vereniging zijn wij natuurlijk ook altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse andere functies, kijk voor deze vacatures onder het menu organisatie/vacatures

Vervallen banknummers De Rijn

Hallo allemaal,

Vanaf heden zijn de bankrekeningnummers voor het waterpolo en de zwemopleiding resp. NL91 INGB 0006 4269 60 en NL33 INGB 0006 4269 37 komen te vervallen. Na het paaskamp 2018 zal ook het bankrekeningnummer van het wedstrijdzwemmen (NL75 INGB 0006 4269 57) komen te vervallen, hierover zal nog nader bericht komen. Het bestuur adviseert alle leden om vanaf nu alleen nog gebruik te maken van de volgende twee bankrekeningnummers, te weten: de ledenadministratie NL81 INGB 0001 5903 32 en overig/algemeen: NL51 INGB 0006 4269 04

Mochten mensen vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Kevin van Wijk
WZ&PC De Rijn, penningmeester

Kerst cadeau

Nog op zoek naar een kerstcadeau????
Er zijn nog badjassen en vesten te koop van onze vereniging. Het betreft hier de laatste maten en op=op.

We hebben nog op voorraad:

Badjassen € 50

S/M 5
L/XL 4
XXL/XXXL 4

Vesten € 30

Heren
XS 1
XL 2
2XL 3
3XL 3
Dames
XS 2
XL 4
3XL 1

Mocht je iets willen bestellen, neem dan contact op met Kevin van Wijk via bestuur@de-rijn.nl
Betalen kan op het volgende bankrekeningnummer: NL51 INGB 0006 4269 04 ten name van Zwem- en poloclub De Rijn, Wageningen

Grote Club Actie 2017

 

 

 

Grote Club Actie 2017

Dit jaar heeft onze vereniging voor het eerst in vele jaren weer meegedaan aan de Grote Club Actie. Een groot aantal van onze leden is vanaf het startmoment in september jl. fanatiek gaan verkopen aan familie, vrienden, buren en andere bekenden. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij als vereniging een totaal aantal loten hebben verkocht van 830. De loten werden verkocht voor € 3. Van dit bedrag gaat € 2,40 naar de vereniging. In totaal hebben wij dus als vereniging dit jaar een bedrag van € 1.992 opgehaald. Hiervoor willen wij alle leden die loten hebben verkocht hartelijk bedanken en zij mogen trots zijn op zichzelf.

Van dit totaal bedrag zal nog wel de bijdrage aan de loten verkopers afgaan, dit betreft € 0,50 per verkocht en geïncasseerd lot. Tevens zal dit alleen zijn bij de verkopers die hebben aangegeven dit te willen. De uitbetaling van de € 0,50 zal zijn op vrijdag 5 januari 2018. Die dag zal ook de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging en het oliebollen toernooi van de waterpoloafdeling plaatsvinden.

De activiteitencommissie zal tijdens de nieuwjaarsreceptie om 19.00 uur bekend gaan maken welke leden de meeste loten hebben verkocht en wie zodoende de extra prijzen in de wacht hebben gesleept. De nummer 1 zal een badjas winnen en de nummer 2 een knipbeurt. Deze laatste prijs is ons aangeboden door Kapsalon Jansen Pruiken te Heelsum.

Als laatste even een mededeling voor alle loten kopers, woensdag 13 december 2018 zal de trekking zijn van de Grote Club Actie en op donderdag 14 december 2017 kan de trekkingsuitslag worden bekeken op de website https://www.clubactie.nl/

Wanneer er een prijs is gevallen op uw lot, dan zal bij automatische incasso de prijs binnen 6 weken worden thuisgestuurd of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Wanneer u contant heeft betaald maak dan een kopie van uw winnende lot en stuur het origineel met een begeleidende brief met uw NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats-gegevens) in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd.
(Bron: https://www.clubactie.nl/)

We hopen de loten verkopers allemaal te zien op vrijdag 5 januari 2018 om 19.00 uur in ons clubhuis. Daarnaast hopen wij dat dit een stimulans is voor de leden die dit jaar geen loten hebben verkocht. Zodat wij als vereniging eind 2018 een nog veel hoger bedrag binnen gaan halen.

Groetjes,
De Activiteitencommissie

Vrijwilligers gezocht

21-08-2017
Vrijwilligers gezocht

Een nieuw seizoen staat voor de deur, toch willen wij als bestuur de openstaande vacatures binnen onze vereniging nog even onder de aandacht brengen. Zo zijn wij onder andere nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, ledenadministrateur maar ook een voorzitter voor de wedstrijdzwem afdeling. Heb je interesse in één van deze of een andere functie, laat dit dan weten aan onze voorzitter Nico van der Poel. Dat kan via het volgende e-mail adres: bestuur@de-rijn.nl Hij kan je ook alle verdere informatie geven over de betreffende functies.