Contactpersonen en algemene info

Dagelijks bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Willy Zittersteijn 06-23709157 bestuur@de-rijn.nl
Secretaris Nicole van Helden 06-26810225 bestuur@de-rijn.nl
Penningmeester Kevin van Wijk 06-20147657 bestuur@de-rijn.nl

Algemeen postadres 
Postbus 281
6700 AG WAGENINGEN

(opzeggingen van het lidmaatschap gaarne rechtstreeks naar de ledenadministratie sturen)

WZ&PC De Rijn Ledenadministratie
Mevrouw Sylvana de Korte-Jutstra
Europalaan 122, 6871 XX RENKUM
T: 06-31637180
E-mail: ledenadministratie@de-rijn.nl

Voor informatie over contributie en algemene inlichtingen kan men contact opnemen met mevrouw Sylvana Jutstra op bovenstaande contactgegevens. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren en wel vóór de vijftiende van de laatste lidmaatschapsmaand.

Bankrelatie ledenadministratie
ING Bank, rekeningnummer NL81 INGB 0001 5903 32 t.n.v. Ledenadministratie De Rijn

Zwembad
Sportfondsenbad ‘De Bongerd’
Bornsesteeg 4, 6708 PE WAGENINGEN
T: 0317-466670
www.zwembaddebongerd.nl