Organisatie en doelstelling vereniging

 

 
Op 8 december 1994 zijn de statuten met instemming van de algemene ledenvergadering gewijzigd en aangepast zodat de bestuursleden, bij aantoonbaar goed beheer, niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De vereniging is in Wageningen gevestigd met volledige rechtsbevoegdheid: Wageningse Zwem en Poloclub De Rijn ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland te Arnhem onder dossiernummer 119082. En aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond gevestigd te Nieuwegein.

Statutair is het doel van de vereniging; De beoefening van het zwemmen in de ruimste zin te bevorderen en meer algemeen te maken. In praktische zin vertaald is de doelstelling van de vereniging:
Alles in het werk stellen om leden te werven en leden te behouden. Aan die leden zoveel als mogelijk de gelegenheid bieden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten, leszwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo en andere verenigings- en KNZB activiteiten.

De vereniging zal, voor zover wordt deelgenomen aan competities en andere officiele KNZB-wedstrijden, een prestatiegericht karakter hebben. De mogelijkheid voor (bedrijfs-)sponsoring en fondswerving aan de vereniging is op vele manieren mogelijk.