Privacy WZ en PC De Rijn

De Rijn is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop De Rijn persoonsgegevens verwerkt van leden, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, inclusief foto’s, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt De Rijn zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De Rijn ledenadministratie (WZ&PC De Rijn Ledenadministratie, mevrouw S. Jutstra, Europalaan 122, 6871 XX te Renkum, T: 06-31637180, E: ledenadministratie@de-rijn.nl). Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de De Rijn uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het lidmaatschap verzamelt en verwerkt De Rijn persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een Rijn lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u producten en/of diensten van De Rijn afneemt. Dit kan via onze leden administratie, zwemcommissie, waterpolocommissie en commissieopleiding maar ook via onze (mobiele) websites, inclusief De Rijn apps;
• Wanneer u contact heeft met de De Rijn, dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het lidmaatschapsformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

E-mail

De Rijn heeft haar eigen nieuwsbrieven. Periodiek wordt een nieuwsbrief of andere informatie aan de leden toegezonden. U kunt deze toezending intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief bij de leden administratie.

De Rijn website biedt de mogelijkheid om foto’s films te plaatsen van leden tijdens verenigingsactiviteiten. Wanneer u dit als persoon dit niet wenst kunt u altijd de foto laten verwijderen door dit te melden bij de ledenadministratie.