Contactpersonen

Voorzitter: Fré Pepping zwemmen@de-rijn.nl
Secretaris: vacant (interim secretaris: Rina Schimmel)
Penningmeester: Rick van Nieuwenhuizen zwemmen@de-rijn.nl 
Wedstrijdsecretaris: Rina Schimmel rina.schimmel@planet.nl
Vervoerscoördinator: Tineke van de Kraats c.kraatsverstege@upcmail.nl