Contactpersonen

 

0317-420652 | 06 24 77 66 96 Hilda Havinga:
Voorzitter commissie zwemopleiding, leidinggevende diepe bad en algemene vragen over zwemlessen en wachtlijst.

06 13 51 17 31 | Tanja Zittersteijn:
Leidinggevende ondiepe bad.

Meer informatie over zwemles bij WZ&PC de Rijn is te verkrijgen in ons clubhuis De Kribbebijter, op dinsdag- en vrijdagavond van 17.45 tot 19.00 uur.