Contactpersonen

0317-420652   Hilda Havinga: Voorzitter commissie zwemopleiding en leidinggevende diepe bad.
0317-418520   Joke de Jong: Algemene vragen over zwemlessen en wachtlijst en leidinggevende ondiepe bad

0317-418124   Mw. B. v. Loenen: Leidinggevende ondiepe bad. Algemene vragen zwemopleidingen.

Meer informatie over zwemles bij WZ&PC de Rijn is te verkrijgen in ons clubhuis De Kribbebijter, op dinsdag- en vrijdagavond van 17.45 tot 19.00 uur.