Opzeggen

Als je het lidmaatschap bij De Rijn niet wilt voortzetten moet je dit vóór de 15e van iedere maand schriftelijk opzeggen.
Dit schriftelijk opzeggen kan alleen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@de-rijn.nl ten name van Nicole van Helden en/of Kevin van Wijk.

Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team, bestuursleden etc.

Automatische machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd.

Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd (per email of indien email-adres niet bekend is per post). Als je geen bevestiging ontvangt is je opzegging niet ontvangen en blijf je dus lid als je geen actie onderneemt richting de ledenadministratie. Je blijft hiervoor zelf verantwoordelijk totdat de bevestiging is ontvangen.

LET OP: Word je opzegging na de 15e ontvangen, dan is altijd de contributie over de komende maand verschuldigd en wordt het lidmaatschap per de 15e van de volgende maand beëindigd