Vergaderdata

Vergaderdata algemeen en dagelijksbestuur
De vergaderingen 2017 van het bestuur worden gehouden op onderstaande data.

Algemeen bestuur

  • 13 november 2017

Dagelijks bestuur

  • 9 oktober 2017
  • 11 december 2017

Als u aandachtspunten/opmerkingen en/of ideeën heeft die u wilt bespreken met het algemeen en/of dagelijks bestuur, dan bent u van harte welkom op de vergadering. Graag dit even vooraf doorgeven per e-mail (bestuur@de-rijn.nl).