Vergaderdata

Vergaderdata algemeen en dagelijksbestuur
De vergaderingen 2019 van het bestuur worden gehouden op onderstaande data.

Algemeen bestuur

  • 11 maart 2019
  • 13 mei 2019
  • 8 juli 2019
  • 14 oktober 2019
  • 16 december 2019

Dagelijks bestuur

  • 15 april 2019
  • 9 september 2019
  • 11 november 2019

Als u aandachtspunten/opmerkingen en/of ideeën heeft die u wilt bespreken met het algemeen en/of dagelijks bestuur, dan bent u van harte welkom op de vergadering. Graag dit even vooraf doorgeven per e-mail (bestuur@de-rijn.nl).