Vergaderdata

Vergaderdata algemeen en dagelijksbestuur
De vergaderingen 2018 van het bestuur worden gehouden op onderstaande data.

Algemeen bestuur

  • 17 september 2018
  • 19 november 2018

Dagelijks bestuur

  • 27 augustus 2018
  • 15 oktober 2018
  • 17 december 2018

Als u aandachtspunten/opmerkingen en/of ideeën heeft die u wilt bespreken met het algemeen en/of dagelijks bestuur, dan bent u van harte welkom op de vergadering. Graag dit even vooraf doorgeven per e-mail (bestuur@de-rijn.nl).