Vergaderdata

Vergaderdata algemeen en dagelijks bestuur
De vergaderingen 2021 van het bestuur worden gehouden op onderstaande data.

Algemeen bestuur

  • 10 mei 2021
  • 12 juli 2021
  • 13 september 2021
  • 15 november 2021

Dagelijks bestuur

  • 14 juni 2021
  • 16 augustus 2021
  • 18 oktober 2021
  • 16 december 2021

Als u aandachtspunten/opmerkingen en/of ideeën heeft die u wilt bespreken met het algemeen en/of dagelijks bestuur, dan bent u van harte welkom op de vergadering. Graag dit even vooraf doorgeven per e-mail (bestuur@de-rijn.nl).