Beste leden,
Gezien deze onzekere en moeilijke tijd heeft het bestuur ervoor gekozen om, zoals weergegeven in de nieuwsbrief van vorige week, een positief resultaat over het boekjaar 2020 alvast terug te geven aan onze leden. Dit zal gebeuren door het niet incasseren van de contributie over de maand maart 2021. Tevens willen wij hierbij als bestuur ook aangeven dat de bijdrage voor de startvergunningen van de KNZB, welke normaliter worden geïncasseerd in de maand februari, zal worden doorgeschoven naar de maand april 2021. 
Dat betekent dat in april 2021 naast de reguliere contributie van die maand, dan ook de startvergunningen zullen worden geïncasseerd. De bedragen voor de startvergunningen zijn als volgt: onder de 12 jaar € 3,95 en boven de 12 jaar € 38,24. Deze kosten worden éénmalig in 2021 geïncasseerd.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Kevin van Wijk, via het e-mailadres: bestuur@de-rijn.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

WZ&PC De Rijn