Truus Pellen – de Vos overleden.

Op 21 februari j.l. is na een kort ziekbed overleden mevrouw Truus Pellen- de Vos . Ze werd  94 jaar.

Waarschijnlijk zijn er nu nog een aantal mensen bij onze vereniging die haar gekend hebben.

Met de woorden : “Ik doop u ”de Kribbebijter”, ik wens u toe een ontmoetingscentrum te zijn voor de Wageningse Zwem-en Poloclub”, werd de clubvlag van het naambord gehaald.

Begin jaren zeventig werd clubhuis de Kribbebijter geopend op het terrein van het toenmalige buitenzwembad in Wageningen. Jaren daarvoor was het penningmeester mw. Truus Pellen-de Vos die de eerste centen opzij zette om tot verwezenlijking van dat clubhuis te komen.

Onze vereniging huurde het oude clubhuis van het Sportfondsenbad die het toenmalige theehuis -restaurant niet meer rendabel kon krijgen c.q. houden. Naast het functioneren als clubhuis had de vereniging echter ook de taak op haar genomen om het restaurant gedurende het zomerseizoen te exploiteren.  Beslist geen makkelijke opgave. Maar het lukte om ‘personeel” bij elkaar te krijgen. Moeders, vaders en leden van de vereniging waren bereid om per toerbeurt ijs, dranken en versnaperingen te verkopen.

Niet alleen werden er vergaderingen, maar ook kaart avonden gehouden. Ook werden na afloop van wedstrijden tegenstanders uitgenodigd in het clubhuis voor een drankje.

De naam van ons clubhuis “Kribbebijter” komt van een oud schip. Het is een schip dat op eigen kracht de rivier opvoer. Gebruikmakend van de neer achter de kribben kon het schip, tussen deze kribben varend, de stroom overwinnen.

Namens de familie van mw. Truus Pellen-de Vos