Contactpersonen

 

Voorzitter: Harrie Hekhuis
Waterpolo@de-rijn.nl
Penningmeester: Iska Oude Vrielink
Waterpolo@de-rijn.nl
Technisch coördinator: Wil zittersteijn jr
Waterpolo@de-rijn.nl
Secretaris: Iska Oude Vrielink
Waterpolo@de-rijn.nl
Wedstrijdsecretaris: Hilda Havinga
Waterpolo@de-rijn.nl
Jeugdcoördinator: Elizie Weijers
Waterpolo@de-rijn.nl
Materialen: Luuk van Amersfoort
Waterpolo@de-rijn.nl
Website: Guido Vermeulen
Waterpolo@de-rijn.nl

In het afgelopen jaar is er veel gewijzigd in de samenstelling van de Waterpolocommissie. Daarom is het wel eens handig om enige uitleg bij de taken van de verschillende commissieleden en de daarbij horende personen te geven.

Zoals dat in elke commissie hoort is er ook hier een takenverdeling. Al is een belangrijke eigenschap van de TC dat de leden zich niet enkel bezigheiden met hun eigen verantwoordelijkheden, maar daar waar nodig en mogelijk elkaar helpen. Om toch een beeld te krijgen van wie er naast de twee eerder genoemde algemene leden in de TC zitten hierbij kort de andere leden.

Harrie Hekhuis is onze voorzitter. Hij zit voor ons bij de bestuursvergaderingen om zodoende te zorgen voor een goede terugkoppeling van en naar het bestuur. Daarnaast zit hij de vergaderingen voor. Als voorzitter zijnde is hij ook de contactpersoon voor andere commissies en is hij formeel eindverantwoordelijk voor de TC. Maar deze verantwoordelijkheid dragen wij natuurlijk met zijn allen.

Elizie Weijers is verantwoordelijk voor de jeugdzaken binnen de waterpoloafdeling. Derhalve is zij altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van onze toekomst.

Hilda Havinga is onze wedstrijdsecretaris. Zij zorgt ervoor dat alle thuiswedstrijden ook daadwerkelijk op de juiste tijden in ons zwembad de Bongerd gespeeld kunnen worden. Andere activiteiten die daarbij horen zijn opgave ploegindelingen, coördinatie en beantwoording ingekomen brieven/berichten,  opgave kringtrainingen en coördinatie deelname toernooien.

Wil Zittersteijn jr is onze Technisch Coördinator. Hij is verantwoordelijk voor het sporttechnisch waterpolo beleid van de Rijn. In zijn takenpakket zit alles wat er voor kan zorgen dat de kwaliteit van zowel het sporttechnisch kader als de teams zo hoog mogelijk wordt en blijft. Het is dan ook bijzonder nuttig dat Wil nauw betrokken is bij het WOC Gelderland om zodoende met onze jeugd de aansluiting te houden bij de top. Ook is hij verantwoordelijk voor de invulling van de coaching.

Luuk van Amersfoort is onze materiaalman. Als je vragen hebt over de ballen, netten, goals, kleding, caps of de materiaalbak voor wedstrijden dan moet je bij Luuk zijn. Hij zorgt ervoor dat alles up-to-date blijft zodat er naar hartenlust waterpolo gespeeld kan worden.

Daniël Meijers is de juryroostermaker. Hij probeert ervoor te zorgen dat elk jurylid ongeveer evenveel wedstrijden jureert.