Contactpersonen en algemene info

Dagelijks bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Nico van der Poel 0317-421528 bestuur@de-rijn.nl
Vice-voorzitter Vacature
Secretaris Angelique Vullings 0317-414771 bestuur@de-rijn.nl
Penningmeester Kevin van Wijk 06-20147657 bestuur@de-rijn.nl

Algemeen postadres 
Postbus 281
6700 AG WAGENINGEN

(opzeggingen van het lidmaatschap gaarne rechtstreeks naar de ledenadministratie sturen)

Ledenadministratie 
Mevrouw Coos van der Poel
Hooilandplein 23, 6708 RT WAGENINGEN
T: 0317-421528
E-mail: nicocoos@hotmail.com

Voor informatie over contributie en algemene inlichtingen kan men contact opnemen met mevrouw Coos van der Poel op bovenstaande contactgegevens. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per-email te gebeuren en wel vóór de vijftiende van de laatste lidmaatschapsmaand.

Bankrelatie ledenadministratie
ING Bank, rekeningnummer NL81 INGB 0001 5903 32 t.n.v. Ledenadministratie De Rijn

Zwembad
Sportfondsenbad ‘De Bongerd’
Bornsesteeg 4, 6708 PE WAGENINGEN
T: 0317-466670
www.zwembaddebongerd.nl