Lidmaatschap en contributie WZ&PC De Rijn

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 december 2011 is besloten dat het Bestuur op 1 januari de contributie mag verhogen. Aangezien we graag een goed en zuinig beleid willen vormen en onze talenten de mogelijkheid willen blijven bieden om in hun sport verder te groeien, heeft het Bestuur besloten om de contributie voor 2017, te verhogen met dezelfde percentages als de KNZB en de gemeente Wageningen/Zwembad De Bongerd.

In onze statuten is opgenomen dat de vereniging een jaarcontributie heeft, die 10x per jaar maandelijks wordt geïnd. In de vakantiemaanden juli en augustus zal er geen contributie worden geïnd.

Contributiebedragen 2017

Leden
Omschrijving  Per jaar  Per maand (10x) 
  2017 2017
Zwemopleiding ABC lid € 393 € 39,30
Zwemopleiding ABC 3e lid gezin € 373 € 37,30
Waterpolo/wedstrijdzwemmen lid € 363 € 36,30
Waterpolo/wedstrijdzwemmen 3e lid gezin € 341 € 34,10
Waterpolo/wedstrijdzwemmen > 12 jaar met startvergunning € 382,30 € 38,23
Waterpolo/wedstrijdzwemmen > 12 jaar met startvergunning 3e lid gezin € 358,50 € 35,85
Donateurs WZ&PC De Rijn € 30
Startvergunningen KNZB (incasso in de maand februari)
Leden < 12 jaar € 3,50
Leden > 12 jaar € 35

Let op!
De contributie wordt geïncasseerd in 10 termijnen. In de maanden juli en augustus vinden er geen incasso’s plaats.
In de maand februari wordt naast de contributie, ook de bijdrage voor het startnummer KNZB geïncasseerd.

Startnummer competitieleden
De bijdrage voor het startnummer wordt in februari geïncasseerd. Deze kosten worden door de KNZB in rekening gebracht. Ook als je slechts één maand van een kalenderjaar gebruik maakt van de startvergunning, brengt de KNZB het volledige bedrag in rekening.

Inleggeld leskinderen
Het inleggeld bedraagt € 15. Voor leskinderen dient dit voldaan te worden, voordat ze kunnen worden ingeschreven. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL81 INGB 0001 5903 32 t.n.v. ledenadministratie De Rijn met vermelding van naam en adres.

Opzeggen lidmaatschap
Tenslotte nog een mededeling m.b.t. opzegging van het lidmaatschap. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren vóór de 15e van de laatste lidmaatschapsmaand. De afmelding mag ook per e-mail: nicocoos@hotmail.com t.a.v. Coos van der Poel-Melkert.

Postadres ledenadministratie:

WZ&PC De Rijn Ledenadministratie
t.a.v. mevrouw C. van der Poel-Melkert
Hooilandplein 23
6708 RT WAGENINGEN
T: 0317-421528